top of page
CURRICULUM VITAE

Jalo Porkkala
Born 1950.
Living and working in Pori, Finland.

PROFESSIONAL STUDIES
1979 - Lahti Institute of Industrial Arts: Photographer.

 

ADDITIONAL STUDIES
1983 - University of Art and Design: Photographic Conservation.

1984 - University of Art and Design & Kuopio Summer University: Fine Print Workshop.

1987 - University of Art and Design: Documentary Photography Workshop.

2008 - TAMK University of Applied Sciences: Degree in pedagogy.

2011 - Daguerreotype Workshop, Fox Talbot Museum, Lacock, UK.

 

PRACTICE OF WORK
1977, 1978 - Ilkka Oy, Seinäjoki: News Photograper.
1979 - 1988 - Satakunta Museum, Pori: Photographer.
1980s- Pori Art Museum: Archive photography of Exhibitions and Collections, Photography for Publishing and Press.
1979 - 2009 - Pori Theatre: Photography for Posters, Press, Advertising and Play Decorations.
1980 - City of Pori: Photographer for City Development Plan.
1988 - 2002 - Freelance-photographer / instructor.

 

EDUCATIONAL WORK

1979, 1980, 1986 - Pori International Photosymposium: Planning and Conducting Museum Photography Workshops.

1986 - 1989, 1991 - Pori Open College: Teacher of Photography.

1990 - 2015 - Art Institute of Kankaanpää (Satakunta University of Applied Sciences / Fine Art): Teacher of Photography and Digital Image Processing.

2001 - 2004 - Pori Art School, Teacher of Photography and Digital Image Processing.

2007 - Impact 5, The International Printmaking Conference: Demonstrations of Cyanotype, Kumu Art Museum, Tallinn, Estonia.

2009 - Alternative Photography International Symposium (APIS), Santa Fe, USA: Presentation of Pigment Toned Vandyke Brown Prints.

2012 - 2019 - Short courses on Alternative Photography.

 

RESEARCH WORK
2007 - 2011 - Satakunta University of Applied Sciences: Alternative Processes in Photography and Printmaking (Project Vedos).
2007, 2009 - Alternative Photography International Symposium (APIS), Santa Fe, USA.
2013 - PhotoBison, A Photographic Survey / Alternative Processes, Canada.
2014 - 2019 - Contemporary Daguerreotype.

PUBLICATIONS

2012 - Köyhä dagerrotyyppi (Poor Man's Daguerreotype) – Alternative Photographic Processes. Satakunta University of Applied Sciences.

2019 - Daguerrotypiamuistio (Daguerreotype Notes)

IN OTHER PUBLICATIONS
1985 - Finnish Photographic Yearbook. 
1993 - Jorma Mukala: Näkökulmia maisemaan. Art Institute of Kankaanpää.
2000 - Tosi Taidetta – True Art! Kankaanpää.
2005 - Dialogi. Satakunta University of Applied Sciences.
2010 - 2015 - Portfolio – Alternative Photographic Processes. 1st–4th edition.
2011 - Vuorotyö - Shift Work. Satakunta University of Applied Sciences.
2012 - Malin Fabbri: Anthotypes. AlternativePhotography.com.
2013 - 2014 - Alternative Printing Processes, articles in Finnish Kamera magazine.
2013 - Jill Enfield's Guide to Photographic Alternative Processes.
2015 - Lisää keltaista. Satakunta University of Applied Sciences.

2019 - The Hand Magazine, Issue 23.

2019 - Positiiv 38, Fotoajakiri (Estonia).

2020 - Classic Camera Black & White (Italy), N.109.

 

AWARDS AND PRIZES
1979 - Vaasa County Arts Council.
1982 - Turku and Pori County Arts Council.
1982, 1985 - City of Pori.
1985 - Arts Promotion Centre Finland.
1997 - Turku and Pori County Arts Council.
1999, 2002, 2009 - Satakunta Arts Council. 
2009, 2012 - Finnish Cultural Foundation.
2014 - Arts Promotion Centre Finland.
2014 - Finnish Museum of Photography.
2014 - Award by Nyte ry.
2015 - Satakunta Art Prize, Arts Promotion Centre Finland.

 

SOLO EXHIBITIONS
1979 - Ostrobothnian Peasant Houses (Lahti, Seinäjoki, Kauhava, etc).
1983 - Tranquil Moments (Helsinki).
1990 - Theatre Images (Pori).
1993 - Space Bar, Digital Photographs (Pori).
1997 - Untitled – 14 Recollections of Life (Kankaanpää, Pori).
2003 - Close Distance (Pori).
2012 - Poor Man's Daguerreotype (Jyväskylä).
2014 - Jalokuvia (Kankaanpää).
2015 - My God, is it full of planets? (Pori).

2018 - The Daguerreotype 3.11.2017, mini exhibition (Turku).

2019 - Mirror Room (Hämeenlinna).

2019 - Dagerrotüübid | Daguerreotypes (Tallinn).

2022 - Dagerrotüübid 2011-2022 | Daguerreotypes 2011-2022 (Tartu).

 

GROUP EXHIBITIONS
1984 - From Own Collection, Finnish Museum of Photography (Helsinki).
1985 - Autumn Bound (Pori, Oulu, Tampere).
1986 - 1990 - Directions - Finnish Photographic Art 1842–1986 (Helsinki etc).
1997 - Heartbreak Hotel (Pori).
2000 - Tosi Taidetta - True Art! (Kankaanpää).

2002 - miniAtyyri (Huittinen, Turku).

2005 - Sata palaa (Rauma).

2005 - Dialogi, (Kankaanpää).
2007 - Political / Poetical, Print Triennial (Tallinn).
2007 - Alternative (Tallinn).
2009 - 6th International Triennial of Graphic Art (Bitola, Macedonia).
2009 - Theatre Photographs from 30 years (Pori).
2010 - Project Vedos (Brussels, Belgium).
2010 - 2011 - Vuorotyö – Shift Work (Kankaanpää, Seinäjoki).
2011 - The Wetheads (Kankaanpää).
2012 - Grafiikan linja (Kankaanpää).
2012 - Holga Out of the Box (Longview, TX, USA).
2013 - Methods (Alternative) (Lexington, VA, USA).
2014 - Paraati (Pori).
2015 - Alternative, Latvian Museum of Photography (Riga).
2015 - Pimiö – Darkroom, Finnish Museum of Photography (Helsinki).
2015 - Lisää keltaista (Kankaanpää).
2015 - Photography ... Otherwise (Brussels, Belgium).
2016 - Remnants (Astoria, OR, USA).
2018 - Back to the Future: Historic Processes in the Modern World (online).

2020 - Tampere Photo Festival.

 

WORKS IN COLLECTIONS
Finnish Museum of Photography, Helsinki.
Atelier pH7, Brussels.

Helios Gallery, BC, Canada.
Satakunta Museum, Pori.
Rantagalleria-association, Oulu.
Satakunta University of Applied Sciences, Kankaanpää.
City of Kankaanpää.

City of Turku.
Porin Teatterisäätiö rs, Pori.
Private Collections.

Jalo Porkkala

Syntynyt 1950.

Asuu ja työskentelee Porissa

 

KOULUTUS 

1979 - Lahden Taideteollinen Oppilaitos: Valokuvaaja. 

 

TÄYDENNYSKOULUTUS 

1983 - Taideteollinen Korkeakoulu, Koulutuskeskus: Valokuvakonservointi.

1984 - Taideteollinen Korkeakoulu ja Kuopion kesäyliopisto: Fine Print Workshop.

1987 - Taideteollinen Korkeakoulu, Koulutuskeskus: Brittiläisen dokumenttivalokuvauksen työpaja.

2008 - Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu: pedagogiset opinnot.

2011 - Daguerreotype Workshop, Fox Talbot Museum, Lacock, Englanti.

 

TYÖKOKEMUS

1977, 1978 - Ilkka Oy, Seinäjoki: lehtikuvaaja.

1979 - 1988 - Satakunnan Museo, Pori: valokuvaaja.

1980-luku - Porin Taidemuseo: teos- ja lehdistökuvauksia, näyttelydokumentointia.

1979 - 2009 - Porin Teatteri: lehdistö-, tiedotus- ja julistekuvausta.

1980 - Porin kaupungin yleiskaavatoimisto: valokuvaaja.

1988 - 2002 - Freelance-valokuvaaja / kouluttaja

 

OHJAUS- JA OPETUSTEHTÄVÄT

1979, 1980, 1986 - Porin kansainvälinen valokuvatapahtuma: Museokuvaustyöpajojen suunnittelu ja toteutus.

1986 - 1989, 1991 - Porin kaupungin työväenopisto: valokuvauksen tuntiopettaja 1986-89, 1991

1990 - 2015 - Kankaanpään taidekoulu (Satakunnan ammattikorkeakoulu / Kuvataide Kankaanpää): valokuvauksen ja kuvankäsittelyn tuntiopettaja.

2001 - 2004 - Porin taidekoulu: valokuvauksen ja digitaalisen kuvankäsittelyn tuntiopettaja.

2007 - Impact 5, The International Printmaking Conference: Syanotypia-demonstraatioita, taidemuseo Kumu, Tallinna 2007.

2009 - Alternative Photography International Symposium (APIS), Santa Fe, USA: Presentation of Pigment Toned Vandyke Brown Prints, 2009

2010 - 2019 - Vaihtoehtovedostuksen lyhytkursseja.

 

TUTKIMUSTYÖ

2007 - 2013 - Satakunnan ammattikorkeakoulu, Kuvataide Kankaanpää: Vaihtoehtoiset vedostusmenetelmät valokuvauksessa ja taidegrafiikassa (Projekti Vedos).

2007, 2009 - Alternative Photography International Symposium (APIS), Santa Fe, USA.

2013 - PhotoBison, A Photographic Survey / Alternative Processes, Kanada.

2014 - 2019 - Moderni daguerreotypia, tutkimus.

 

JULKAISUT

2012 - Köyhä dagerrotyyppi – vaihtoehtoisia valokuvamenetelmiä. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

2019 - Daguerrotypiamuistio (Daguerreotype Notes).

 

MUISSA JULKAISUISSA

1985 - Valokuvauksen vuosikirja.

1993 - Jorma Mukala: Näkökulmia maisemaan. Kankaanpään Taidekoulu.

2000 - Tosi Taidetta – True Art! Kankaanpää.

2005 - Dialogi, taiteilija opettajana ja oppilaana. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

2010 - 2015 - Portfolio – vaihtoehtoisia valokuvamenetelmiä. 1-4. painos.

2011 - Vuorotyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011.

2012 - Malin Fabbri: Anthotypes. AlternativePhotography.com.

2013 - 2014 - Vaihtoehtoiset vedostusmenetelmät, artikkelisarja Kamera-lehdessä.

2013 - Jill Enfield's Guide to Photographic Alternative Processes.

2015 - Lisää keltaista, Satakunnan ammattikorkeakoulu.

2019 - The Hand Magazine, Issue 23.

2019 - Positiiv 38, Fotoajakiri (Viro).

2020 - Classic Camera Black & White (Italia), N.109.

 

APURAHAT JA PALKINNOT

1979 - Vaasan läänin taidetoimikunta.

1982 - Turun ja Porin läänin taidetoimikunta.

1982, 1985 - Porin kaupunki.

1985 - Taiteen keskustoimikunta.

1997 - Turun ja Porin läänin taidetoimikunta.

1999, 2002, 2009 - Satakunnan taidetoimikunta.

2009, 2012 - Suomen Kulttuurirahasto.

2014 - Taiteen edistämiskeskus.

2014 - Suomen valokuvataiteen museo.

2014 - Taiteilijaseura Nyte ry:n palkinto.

2015 - Taiteen edistämiskeskus: Satakunnan taidepalkinto.

 

YKSITYISNÄYTTELYT

1979 - Pohjalaisia taloja (Lahti, Seinäjoki, Kauhava, ym).

1983 - Hiljaisia hetkiä (Helsinki).

1990 - Teatterikuvia (Pori).

1993 - Avaruusbaari, digitaalisia valokuvia (Pori).

1997 - Nimetön - 14 muistikuvaa elämästä (Kankaanpää, Pori).

2003 - Kaukana täällä (Pori).

2012 - Köyhä dagerrotyyppi (Jyväskylä).

2014 - Jalokuvia, 2014 (Kankaanpää).

2015 - My God, is it full of planets? (Pori)

2018 - Dagerrotyyppi 3.11.2017, mininäyttely (Turku).

2019 - Peilihuone (Hämeenlinna).

2019 - Dagerrotüübid / Daguerreotypes (Tallinna).

2022 - Dagerrotüübid 2011-2022 | Daguerreotypes 2011-2022 (Tartto).

 

RYHMÄNÄYTTELYT

Omasta kokoelmasta, Suomen Valokuvataiteen Museo, 1984 (Helsinki).

Syksyynpäin, 1985 (Pori, Oulu, Tampere)

Minne? - Suomalainen valokuvataide 1842-1986, 1986-1990 (Helsinki, ym).

1997 - Särkyneen Sydämen Hotelli (Pori).

2000 - Tosi Taidetta - True Art! (Kankaanpää).

2002 - miniAtyyri (Huittinen, Turku).

2005 - Sata palaa (Rauma).

2005 - Dialogi (Kankaanpää).

2007 - Political / Poetical, grafiikan triennaali (Tallinna).

2007 - Alternative (Tallinna)

2009 - 6th International Triennial of Graphic Art (Bitola, Macedonia).

2009 - Teatterivalokuvia 30 vuodelta (Pori).

2010 - Project Vedos (Bryssel, Belgia).

2010 - Vuorotyö (Kankaanpää, Seinäjoki).

2011 - Märkäpäät – The Wetheads (Kankaanpää).

2012 - Grafiikan linja (Kankaanpää).

2012 - Holga Out of the Box (Longview, TX, USA).

2013 - Methods (Alternative) (Lexington, VA, USA).

2014 - Paraati (Pori).

2015 - Alternative, Latvijas Fotogrāfijas muzejs (Riika).

2015 - Pimiö, Suomen Valokuvataiteen Museo (Helsinki).

2015 - Lisää keltaista (Kankaanpää).

2015 - Photography ... Otherwise (Bryssel, Belgia).

2016 - Remnants (Astoria, OR, USA).

2018 - Back to the Future: Historic Processes in the Modern World (Online Exhibition).

2020 - Tampere Photo Festival.

 

TEOKSIA KOKOELMISSA

Suomen Valokuvataiteen Museo, Helsinki.

Atelier pH7, Bryssel.

Helios Gallery, BC, Canada.

Satakunnan Museo, Pori.

Rantagalleria-yhdistys, Oulu.

Satakunnan ammattikorkeakoulu, Kankaanpää.

Kankaanpään kaupunki.

Turun kaupunki.

Porin Teatterisäätiö rs, Pori.

Yksityisiä kokoelmia.

  • Facebook
  • Instagram
  • pnghut_clip-art-email-black-and-white
bottom of page